Antalis packaging
U bent in: Dekker Packaging - Service - materialen - Rack-jobbing
Rack-jobbing

Een ontwikkeling in de verpakkingsindustrie is dat afnemers zoveel mogelijk hun middelen en resources ter beschikking willen stellen aan het primaire proces. Alle overige secundaire bedrijfsprocessen worden uitbesteed en/of ingekocht. Het rack jobbing concept van Dekker Packaging sluit hierbij naadloos aan. Praktijkstudies en case studies hebben vaak uitgewezen dat verpakkingsmateriaal decentraal ingekocht wordt door meerdere personen waarbij er geen eenduidig beleid is ten aanzien van leveranciers, voorraad en voorbeheersing. Onnodig veel tijd wordt besteed aan het vinden van nieuwe leveranciers en het bestellen, bewaken en beheersen van de voorraadkosten. Het antwoord van Dekker Packaging op dit verschijnsel is het rack jobbing concept. Dit concept is uiterst simpel en praktisch, op basis van een jaarlijks volume worden afspraken gemaakt en één maal per periode neemt een medewerker van Dekker Packaging de voorraad op in uw magazijn en zorgt ervoor dat deze voorraad altijd op het peil wordt gehouden dat vooraf met u is overeengekomen. Maandelijks worden de gebruikte goederen gefactureerd en uw medewerkers verliezen geen tijd meer aan het beheersen, inkopen en regelen van de voorraad.

Uit ervaringscijfers blijkt dat bestellers van verpakkingsmaterialen gemiddeld per week 2,5 uur direct of indirect bezig zijn met activiteiten die te maken hebben met verpakkingsmaterialen. Alleen al op basis van dit concept bespaart u 100 uur per jaar.

Wilt u meer weten over dit concept en de besparingen die het u kan opleveren, neem dan gerust contact met ons op.