Antalis packaging
U bent in: Dekker Packaging - Service - materialen - Cost Saving Concept
Cost Saving Concept
Om grote, internationaal opereerde bedrijven te helpen bij de rationalisatie van hun verpakkings-verbruik en -gebruik heeft Dekker Packaging het zogenaamde cost saving model ontworpen. In dit cost saving model wordt integraal geanalyseerd welke verpakkingsmaterialen er gebruikt worden, hoe deze materialen verwerkt worden in uw verpakkingsproces en wordt er een analyse gemaakt van de mate van automatisering van het verpakkingsproces. Dit proces wordt op mogelijk meerdere locaties binnen Europa uitgevoerd waarbij er integraal gekeken wordt op welke wijze er besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het cost saving model is opgebouwd uit een aantal processtappen waarmee op redelijk korte termijn al forse besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze stappen zijn als volgt gedefinieerd: 

• Product portfolio management: standaardisatie van uw verpakkingsmaterialen door keuzes te maken in producten, merken en leveranciers op nationaal en internationaal niveau;
• Supply chain management: door duidelijke afspraken te maken omtrent doorlooptijden, voorraadverantwoordelijkheid, JIT systemen en andere VAS activiteiten;
• Procesefficiency: Afstemming en verbetering van processen en systemen;
• Communicatie: heldere communicatie en rapportages aan site managers, concerninkoop en senior management.