Antalis packaging
Kwaliteit

Dekker Packaging | Antalis is één van de grootste Nederlandse industriële verpakkingsgroothandelaren. Ons bedrijf verkoopt materialen en machines in de secundaire en tertiaire verpakkingsindustrie, waarbij de kwaliteit van onze producten afhankelijk is van onze toeleveranciers. Alle exclusieve en klasse A leveranciers waarmee wij samenwerken zijn ISO9001 gecertificeerd.

Om de kwaliteit voortdurend te optimaliseren, heeft Dekker Packaging | Antalis een kwaliteitszorgsysteem met de naam Navision. Dit systeem schrijft de handelingen en kwaliteitsmeetpunten voor met betrekking tot:

1. Communicatieprocedures met klant en leverancier, zodat wij zo goed als zeker kunnen garanderen dat over de specificaties van klanten schriftelijk gecommuniceerd wordt en hierover geen misverstanden ontstaan met toeleverancier(s) en vice versa. In praktische zin betekent dit dat gebruik gemaakt wordt van digitale checklisten, bevestigingen en controleregistratiesystemen.

2. Administratieve procedures, waardoor permanente traceability van inkoop- en verkooporders, logistieke routing, assemblage, technische handelingen en andere processen beschikbaar is in combinatie met de uitvoerende medewerker(s).

3. Kwaliteitscontrole van producten door middel van vendor rating en steekproeven. Afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling van de leverancier (vendor rating) en de aard van het te leveren product wordt de frequentie van de controle vastgesteld. Door middel van vastgelegde steekproefprocedures wordt gecontroleerd op grondstoffen, samenstelling, werking, gewicht, formaat en – afhankelijk van het product – op specifieke eigenschappen.
Omdat de kwaliteitscontrole van onze processen en producten aan continue verbetering onderhavig is, is binnen Dekker Packaging | Antalis een kwaliteitsmanager aangesteld. De kwaliteitsmanager coördineert de kwaliteitsprojecten, voert regelmatig overleg met de kwaliteitsverantwoordelijken binnen ons bedrijf en coördineert de klachtenregistratie en –afhandeling.