Antalis packaging
Disclaimer

Dekker Packaging | Antalis privacybeleid

 

Dekker Packaging | Antalis hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Het is van belang u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen.


Deze website wordt door Dekker Packaging | Antalis beheerd. Dekker Packaging | Antalis treft voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en in deze verklaring wordt uitgelegd welk type informatie door ons wordt verzameld, hoe wij deze gebruiken en beveiligen. Wij treffen goede voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en persoonlijke identificeerbare informatie is slechts beperkt toegankelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze sites links worden geboden.

 

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken wij de informatie voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw verzoek tot het toesturen van informatie. Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om te evalueren.

 

Dekker Packaging | Antalis behoudt het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Nieuwe verklaringen worden op de site gepubliceerd en wij raden u aan de site frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Dekker Packaging | Antalis, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van de persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met Dekker Packaging | Antalis.

 

Dekker Packaging | Antalis disclaimer

 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Dekker Packaging | Antalis. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dekker Packaging | Antalis is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

De Dekker Packaging | Antalis-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Dekker Packaging | Antalis liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Dekker Packaging | Antalis. Dekker Packaging | Antalis is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Dekker Packaging | Antalis geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

 

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Dekker Packaging | Antalis aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Dekker Packaging | Antalis vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Dekker Packaging | Antalis, en Dekker Packaging | Antalis geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Dekker Packaging | Antalis.

 

Tevens is Dekker Packaging Antalis niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Dekker Packaging | Antalis die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Dekker Packaging | Antalis in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.