Antalis packaging
Rack-jobbing

Een ontwikkeling binnen de verpakkingsindustrie is dat afnemers zoveel mogelijk hun middelen en resources ter beschikking willen stellen van het primaire proces. Alle overige secundaire bedrijfsprocessen worden uitbesteed en/of ingekocht. Het rack jobbing concept van Dekker Packaging sluit hierbij (of hierop) naadloos aan. Praktijkstudies en cases hebben uitgewezen dat verpakkingsmateriaal vaak decentraal ingekocht wordt door meerdere personen, waardoor er geen eenduidig beleid is ten aanzien van leveranciers, voorraad en voorraadbeheersing. Onnodig veel tijd wordt besteed aan het vinden van nieuwe leveranciers en het bestellen, controleren en beheren van de voorraadkosten. Het antwoord van Dekker Packaging hierop is het rack jobbing concept. Dit concept is uiterst simpel en praktisch: op basis van jaarvolumes worden afspraken gemaakt. Eens per tijdseenheid neemt een medewerker van Dekker Packaging de voorraad op in uw magazijn en zorgt ervoor dat deze voorraad altijd op peil wordt gehouden. De gebruikte goederen worden maandelijks gefactureerd en uw medewerkers verliezen geen tijd meer met het beheren, inkopen en regelen van de voorraad.

Uit ervaringscijfers blijkt dat bestellers van verpakkingsmaterialen gemiddeld per week 2,5 uur direct of indirect belast zijn met activiteiten gekoppeld aan verpakkingsmaterialen. Alleen al op basis van deze cijfers bespaart u (al snel) 130 uur per jaar.

Wilt u meer weten over dit concept en de besparingen die het u kan opleveren, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.