Antalis packaging
Cost Saving Concept

Om grote, internationaal opererende bedrijven te helpen bij de rationalisatie van hun verpakkingsverbruik en -gebruik heeft Dekker Packaging het zogenaamde cost saving model ontworpen. In dit cost saving model wordt geanalyseerd welke verpakkingsmaterialen er gebruikt worden, hoe deze materialen verwerkt worden in het verpakkingsproces en een analyse gemaakt van de mate van automatisering van het verpakkingsproces. Dit proces wordt op meerdere locaties binnen Europa uitgevoerd, waarbij er gekeken wordt op welke wijze besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het cost saving model is opgebouwd uit een aantal processtappen waarmee op redelijk korte termijn al forse besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze stappen zijn als volgt gedefinieerd:

• Product portfolio management: standaardisatie van uw verpakkingsmaterialen door keuzes te maken in producten, merken en leveranciers op nationaal en internationaal niveau; 
• Supply chain management: duidelijke afspraken over doorlooptijden, voorraad verantwoordelijkheid, JIT systematiek en andere VAS-activiteiten;
• Proces efficiency: afstemming en verbetering van processen en systemen;
• Communicatie: heldere communicatie en rapportages aan site managers, concerninkoop en senior management.